+36 30 9937302

horvathandras@elmenyzona.hu

Rólunk

Élményzóna – játékos, innovatív készség – és személyiségfejlesztés
Élménypedagógia – tapasztalati tanulás

„Kapcsolódásokat teremteni, hidat képezni a játékos, cselekvésközpontú, sajátélményre épülő, társas kompetenciákat fejlesztő élménypedagógiai programunkkal. Örömöt, játékosságot vinni mások életébe!”

Élményzóna – játékos, innovatív készség – és személyiségfejlesztés
Élménypedagógia – tapasztalati tanulás

„Kapcsolódásokat teremteni, hidat képezni a játékos, cselekvésközpontú, sajátélményre épülő, társas kompetenciákat fejlesztő élménypedagógiai programunkkal. Örömöt, játékosságot vinni mások életébe!”

Az innovatív, játékos, cselekvésorientált, sajátélményű feladatokkal és gyakorlatokkal zökkentünk ki a mókuskerékből!

Az Élményzóna a Pécsi Tudományegyetem (PTE) égisze alatt jött létre 2005 augusztusában. Csapatunk jelen van helyi, regionális – és országos projektekben, rendezvényeken.
Évente közel 10.000 gyermeket, fiatalt, felnőttet mozgatunk meg!

Hiszünk abban, hogy a tanulás a komfortzónán túl kezdődik. Valahol az Élményzónában. Innen is a nevünk. Ez már az a terület, ahol egészséges izgalom, kíváncsiság hajtja a résztvevőket. Nincsenek begyakorolt, bombabiztos cselekvési mintáink. Játékokkal, gyakorlatokkal, csoportos együttműködéssel, a fizikai, lelki és a szociális kihívási szintet emelve tanulhatunk egymástól, egymásról, miközben feszegetjük saját határainkat is. Ez az Élményzóna sava-borsa.

Az élményzóna alapfilozófiája: hogy szándékoltan szokatlan helyzetbe hozzuk a résztvevőt, ezáltal kimozdítjuk a komfortzónából. Egyre magasabb kihívást jelentő feladatokon keresztül megismeri saját és társai határait. Miközben játszik, gyakorlatokat végez, új ismeretekre tesz szert, így egyre magasabb szintű tevékenységeket tud elsajátítani. Fejlődik egyéni és társas kompetenciája, mely csapatszinten mutatkozik meg legjobban. És ne felejtsük, a csapat több, mint részek összessége. Miközben a „részek” fejlődnek, a csapat ereje megtöbbszöröződik.

Horváth András: humánerőforrás szakemberként, trénerként, drámapedagógusként végeztem, ezért nagyon fontosak számomra azok a fejlesztő folyamatok és módszerek, melyek célirányosan segítik a résztvevőket teljessé válni mind a szakmájuk, mind személyiségük terén. Hiszek a cselekvés alapú tapasztalati tanulásban, és az élménypedagógia erejében. Ki kell mozdítani az embereket a komfortzónájukból ahhoz, hogy tanulási helyzetben legyenek. Kissé kényelmetlen lehet, de nem annyira, hogy ne éreznék magunkat biztonságban mind lelkileg, mind fizikailag, mind mentálisan.

Horváth András oktató, tréner

Tapasztalunk, átéljük, tanulunk belőle és fejlődünk. Akár egy céges csapatépítésről, akár egy iskolai kalandnapról van szó – ahol a játéknak önmagában is fejlesztő hatása van -, akár egy hosszabb távú készség – és személyiségfejlesztő folyamatról van szó, ahol végigmegyünk a tapasztalati tanulás fázisain.

Fő profilunk:

a cselekvés alapú tapasztalati tanulás, mely magában foglalja:

  • az Élménypedagógia módszerének oktatását,
  • a gyermek – és felnőtt animációs programokat,
  • a fejlesztő tréningeket,
  • a gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó tanárok, mentorok, vezetők képzését
  • a Sport Általi Nevelés (SPÁN) élménypedagógiai alapokon nyugvó programjait,
    táborok szervezését.
  • Szenvedélyalternatíva, hátránykompenzáció – „Terápiás” – jellegű fejlesztő tevékenység. 3H-s, magatartászavaros – és pszichoaktív szerhasználó, lakásotthonos, gyermekotthonos gyermekek, fiatalok készség – és személyiségfejlesztése az élménypedagógia módszertanával.

A módszer:

A játék, mint a mozgáselemek összessége, mint élményfokozó pszicho-szocio-fiziko-pszicho edukatív módszer jelenik meg. A tapasztalati tanulás csoportdinamikai folyamatainak hatására a résztvevők új ismereteket szereznek. A tanulási, fejlesztési folyamat során előre tervezett, főleg szabadtéren, természeti környezetben, szándékoltan szokatlan helyzetbe hozva, strukturált gyakorlatokat végeznek. A feladatokat egymásra épülnek, és úgy állítjuk össze, hogy mind az egyénnek, mint a csapatnak kihívást jelentsenek, ugyanakkor mindenki számára teljesíthetők legyenek. A tevékenységek között szerepelnek problémamegoldó feladatok, kalandos, mozgást igénylő feladatok, valamint kreativitást és csapatmunkát igénylő feladatok. A jól tervezett folyamat hatására a gyakorlatok egyfajta áramlat-¬élményt nyújthatnak. A csoportosan leküzdött feladatok pozitív megerősítést adnak, ami erősíti a motivá¬ci¬ót, az elköteleződést, a csapatszellemet.
Ez a módszertan fejlesztő célú, tematikus outdoor, mely indoor feldolgozó elemekkel is dolgozik. Változás, és ez által a tanulás akkor következik be, amikor a résztvevők kilépnek a komfortzónájukból.
A tanulás hatásfokát elősegíti az, hogy a résztvevők a feladatokat követő megbeszéléseken a valós életben felhasználható tanulságokat fogalmaznak meg.
A különböző képzési formáktól eltérően a tréning a tapasztalás, a tanulás, gyakorlás, alkalmazás, értékelés folyamatát tartalmazza. Ez a körforgás a biztosítéka annak, hogy a képzés minden szakasza gyakorlati hasznossággal bír, és valóban készségfejlesztéssel jár.
A tréningek egyrészt a csapatszellem kialakítását, az együttműködési készségek fejlesztését, az önismeret, önbecsülés, tolerancia és elfogadás képességét célozzák meg, komoly figyelmet fordítva a csoportdinamikai folyamatokra.

Horváth – Majoros Kriszti: Közel 10 éve kezdtem el emberekkel foglalkozni. Akkor még nem tudatosult bennem, ami mára már egyértelművé vált. Hivatásommá vált, hogy segítsem az embereket kapcsolódni egymáshoz, kimozdítani őket a komfortzónájukból, tapasztalati tanulásra buzdítani őket, mindezt az élménypedagógián keresztül, legyen az egy csapatépítés, magyar és angol nyelvű gyermektáboraink vagy egy rendezvény megszervezése.

Long story short: Egy életre elköteleződtem, ennek közel 4 éve. Végigjártam az utat, ami idáig vezetett. Gyakorlatot szereztem, tudást és tapasztalatot, folyamatos tanulási fázisban voltam és vagyok most is, rengeteg képzésen és tréningen vettem részt ez idő alatt. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi karának másodéves hallgatója vagyok, közösségszervezés szakon pontosan azért, hogy az eddig szerzett tapasztalatokat és tudást egy szinttel feljebb tudjam emelni, bővíteni.

Az emberekért csinálom, amit csinálok minden nap lelkesedéssel, elhivatottsággal, szívvel, lélekkel. Az Élményzónával. 

Horváth-Majoros Kriszti tréner, közösségfejlesztő

TÁMOGASS MINKET!

Ne hagyd veszni, SZJA-d 1+1%-át!

Élményzóna Egyesület

Adószám: 18307766-1-02

Kapcsolat

Copyright © 2023 Élményzóna Egyesület | Minden jog fenntartva