+36 30 9937302

horvathandras@elmenyzona.hu

Tréningek

Tudjátok mi a különbség a csapatépítő tréning és a céges élmény csapatépítés között?

Utóbbit szokták kérni tőlünk, de nézzük csak meg,hogy mit is takar a két fogalom?

A csapatépítő tréningek általában a csapatmunka javítására és a csapat tagjainak kommunikációjának fejlesztésére fókuszálnak. Az ilyen tréningek általában elméleti és gyakorlati feladatokat tartalmaznak, és a résztvevőknek lehetőségük van konkrét problémáik megoldására és a későbbiekben alkalmazható tudást szerezni.

 Az élményalapú csapatépítés viszont inkább a csapat tagjainak együttműködését és összetartozásérzetét erősíti, egy élményalapú aktivitásokon keresztül. Az ilyen aktivitások gyakran a természetben vagy kültéren zajlanak és a csapat tagjai együtt dolgoznak egy feladaton. Az élménycsapatépítés inkább a csapat összetartozásérzetét erősíti.

Az élményalapú csapatépítés gyakran nagyon aktív és szórakoztató, ami segíti a csapat tagjainak a kikapcsolódást és a stressz oldását. Az ilyen aktivitások gyakran a csapat tagjainak kreativitását, ötletességét és önbizalmát is fejlesztik, továbbá abban a folyamatban segít, hogy a csapat tagjai jobban megismerjék egymást, és közelebb kerüljenek egymáshoz. Ez a fajta megközelítés gyakran jó lehetőséget biztosít a csapatnak, hogy egyénileg és közösen is könnyebben kimozduljanak a komfortzónájukból.

A csapatépítő tréningek jellemzően előadásokból, workshopokból, páros, kiscsoportos vagy nagycsoportos tevékenységekből állnak, amelyek célja olyan készségek elsajátítása, mint a hatékony kommunikáció, a problémamegoldás és a konfliktuskezelés. Gyakran az eredményesség, a számok vagy a tréning végére elérni kívánt konkrét képesség, tevékenység, viselkedésforma van a fókuszban.

Másrészt az élmény alapú csapatépítés olyan egyedi élmények létrehozására összpontosít, amelyek az interperszonális kapcsolatokat és az együttműködést hangsúlyozzák, oktatás vagy formális tanulás nélkül. Az ilyen jellegű tevékenységek során a résztvevők együtt dolgoznak rejtvények megoldásán vagy kihívások teljesítésén, azzal a céllal, hogy kialakuljon az egymás közötti bizalom.

Végső soron mindkét megközelítés célja a csapatteljesítmény javítása, azonban a cél elérésére szolgáló módszereik jelentősen eltérnek egymástól.

A tréningek időkeretei és helyszínei:

Időkeretek
Helyszín

Időkeretek:                                      

 • Bemutató workshop 
 • 1 napos tréning
 • 2-3 napos tréning
 • Egyhetes tábor
 • Egyéni igények szerinti fejlesztés

Helyszín:

 •  Indoor vagy / és outdoor
 • Bentlakásos vagy nem bentlakásos

Tegyél fel kérdést, kérd részletes tájékoztatónkat a fenti PROGRAMOKRÓL!

Tréningek:

Bízom benned – bízz bennem!

A kihívás a Te választásod: elköteleződés és felelősség.

A tréningen szerepet kap a bizalomfejlesztés és társas támogatás.
A cselekvés általi tapasztalati tanuláson alapuló komplex indoor-outdoor fejlesztés a régiónkban egyedülálló.

Tematika:

 • A csapat együttműködése: hogyan fejlesszük a csapat együttműködését és hogyan segítjük a csapattagokat a bizalom növekedésében.
 • A kommunikáció és a feedback: hogyan fokozzuk a kommunikációt és a feedback-et a csapatban és hogyan segítjük a csapattagokat a bizalom növekedésében. Visszajelzést adni és kapni konstruktívan.
 • A tapasztalati oktatás alapjai: hogyan használjuk a közvetlen tapasztalatokat és a tapasztalatokra való reflektálást a tanulásban.
 • Felelősségtudat és önbizalom: hogyan fejlesszük a résztvevők felelősségtudatát és hogyan segítjük őket az önbizalom növekedésében.
 • Alacsony kötélkerti gyakorlatok felhasználásával: hogyan használjuk a kötélkerti gyakorlatokat a bizalomfejlesztésben és hogyan segítjük a csapatot a bizalom növekedésében.

Írj, keress, hívj minket bátran!

Kommunikáció, önismeret – a csoportdinamika lehetőségeinek kiaknázásával az egyéni és csoportos helyzetgyakorlatok segítségével a kommunikációs kompetencia fejlesztése.

Tematika:

 • A kommunikáció alapjai: mi a kommunikáció, hogyan működik és miért fontos a csoportdinamika szempontjából.
 • A csoportdinamika lehetőségeinek kiaknázása: hogyan használjuk a csoportdinamikát a kommunikációs kompetencia fejlesztésében.
 • Egyéni és csoportos helyzetgyakorlatok: hogyan használjuk az egyéni és csoportos helyzetgyakorlatokat a kommunikációs kompetencia fejlesztésében.
 • Hogyan segítjük a résztvevőket abban, hogy hatékonyabban kommunikáljanak.
 • Kommunikációs határok: Hogyan ismerjük fel és határozzuk meg saját kommunikációs stílusunkat, és hogyan alkalmazzuk ezt a másokkal való interakcióinkban.
  Bizalomfejlesztés: Hogyan tudunk bizalmat építeni másokkal, és hogyan tudunk bizalmat teremteni saját magunkban a saját határaink megértésében és megtartásában.
 • Asszertivitás: Hogyan tudjuk érvényesíteni saját határainkat és igényeinket másokkal való kapcsolatainkban.
 • Empátia: Hogyan tudunk beleérteni mások érzéseibe és helyzetébe, hogy jobban megértsük és tiszteletben tartsuk saját határaikat.
 • Személyes felelősség: Hogyan tudunk felelősen viselkedni saját határaink és mások határainak tiszteletben tartása mellett.
 • Konfliktuskezelés: Hogyan tudunk hatékonyan kezelni és megoldani konfliktusokat saját határaink és mások határainak tiszteletben tartása mellett.

Írj, keress, hívj minket bátran!

Kezeld időben: konfliktusok! – asszertivitás, konfliktuskezelés, mediációs technikák

A valós szükségletek felszínre hozatala a hatékony konfliktuskezelés konstruktív megoldási módszerével.

Tematika:

 • A konfliktuskezelés alapjai: mi a konfliktus, miért jelentkezik és hogyan kezelhetjük hatékonyan.
 • A valós szükségletek felszínre hozatala: hogyan ismerjük fel a valós szükségleteket a konfliktusokban és hogyan segítjük a feleknek ezeket megfogalmazni.
 • A konstruktív megoldási módszerek: hogyan alkalmazzunk konstruktív megoldási módszereket a konfliktuskezelésben és hogyan segítjük a feleket abban, hogy együtt dolgozzanak ki egy megoldást.
 • A mediáció alapjai: mi a mediáció, hogyan működik és hogyan alkalmazhatjuk a konfliktuskezelésben.
 • A kommunikációs stratégia: hogyan fejlesszük a kommunikációs stratégiánkat a konfliktuskezelésben és hogyan segítjük a feleket abban, hogy hatékonyak legyenek.
 • A konfliktuskezelés gyakorlati alkalmazása: hogyan alkalmazzuk a tanultakat valós helyzetekben és hogyan segítjük a feleket a konfliktuskezelésben.
 • Asszertivitás: Hogyan tudjuk érvényesíteni saját igényeinket és határainkat a konfliktusokban, valamint hogyan tudjuk kezelni a konfliktusokat olyan módon, hogy mégis tiszteletben tartsuk mások határait.
 • Konfliktuskezelési technikák: Megismerjük és alkalmazzuk a különböző konfliktuskezelési technikákat, mint például az aktív hallgatás, a probléma megértése, a kommunikáció javítása, a kompromisszum keresése, és a konfliktusok elkerülése.
 • Mediációs technikák: Megismerjük és alkalmazzuk a mediációs technikákat, mint például a neutralitás és a parafrázis.
 • A konfliktusokat okozó okok feltérképezése és a konfliktusok megoldására irányuló javaslatok kidolgozása.
 • Időben való konfliktuskezelés: Megtanuljuk, hogyan kell időben felismerni és kezelni a konfliktusokat.
 • Empátia: Hogyan tudjuk beleélni magunkat mások érzéseibe és helyzetébe.

Írj, keress, hívj minket bátran!

 • Önmenedzselés: Megtanuljuk hogyan tudjuk önmagunkat irányítani. Megtanuljuk a célok meghatározását, a prioritások felállítását, az időmenedzsmentet.
 • Karakterfejlesztés: Megtanuljuk hogyan tudjuk fejleszteni saját karakterünket.
 • Problémamegoldás: Megtanuljuk hogyan tudjuk a problémákat megoldani életünkben. Megtanuljuk a problémamegoldó technikákat, a kreativitás fejlesztését, a kritikus gondolkodást és a döntéshozatalt.
 • Fejlődés: Megtanuljuk hogyan tudunk fejlődni az életünkben, hogyan tudjuk javítani az életminőségünket. Hogyan tudjuk jól-lét indexünket növelni.
 1. szokás: Proaktívnak lenni. Ahhoz, hogy valaki sikeres legyen, kezdeményeznie kell
 2. szokás: A célt szem előtt tartva kezdeni. Legyen egy világos cél vagy jövőkép.
 3. szokás: A feladatok rangsorolása. Arra fordítjuk erőfeszítéseinket, ami a legfontosabb.
 4. szokás: Gondolkodjunk Win-Winben. Mindenki együtt dolgozik egy közös cél érdekében.
 5. szokás: Először megérteni, majd megértetni magunkat. Az empátia.
 6. szokás: Szinergiák kialakítása. Amikor az egyének csapatként egyesülnek, kollektív képességeik nagyobbak lesznek, mint bármelyik egyedül dolgozó személyé
 7. szokás: A fűrész élezése. Fizikai, szellemi, lelki megújulás.
 • Miért fontos a csapatépítés?
 • Milyen jellemzők szükségesek a jó csapatmunkához?
 • A csapatrészek közötti kommunikáció fontossága és hogyan javítható.
 • A csapat összhangjának kialakítása és fenntartása.
 • A csapat tagjainak felelősségteljes magatartásának kialakítása.
 • Csapatépítő kalandtréning: gyakorlati feladatok és játékok a csapatmunka fejlesztésére.

Írj, keress, hívj minket bátran!

five-number-round

Csibészekből kisangyalok:

élménypedagógia, mint szenvedélyalternatíva! 3H-s gyerekek fejlesztése!

Tematika:
 •  A hagyományos oktatási rendszer és a 3H-s gyermek.
 • A problémamegoldás, a kreativitás, a kommunikáció, a rugalmasság és a kritikus gondolkodás.
 • Saját szenvedélyeik felfedezése
 • Gyakorlati tanulás és felfedezés
 • A tapasztalati oktatás segít
 • Az önbizalom felépítése
 • Hogyan működjenek együtt másokkal
 • Az önhatékonyság és az önállóság kialakítása.

Írj, keress, hívj minket bátran!

Rendezvény- és szabadidőszervezés tréning:

ahol megtanulod a rendezvényszervezési alapokat a tervezéstől kezdve, a lebonyolításon keresztül az értékelő folyamatig

Tematika:

 • A rendezvényszervezés alapjai: mi is az a rendezvény, miért fontos és hogyan kezdjünk neki.
 • A tervezés folyamata: a célok meghatározása, a költségvetés kialakítása, a helyszín kiválasztása és a program összeállítása.
 • A lebonyolítás alapjai: a szervezőcsapat kialakítása, a szolgáltatók kiválasztása és a kommunikációs stratégia kidolgozása.
 • A marketing és a promóció: hogyan tudjuk a rendezvényünket a lehető legjobban népszerűsíteni és meghívni rá a célközönséget.
 • A kockázatkezelés: hogyan készüljünk fel a váratlan helyzetekre és hogyan kezeljük őket.
 • Az értékelés folyamata: hogyan mérjük a rendezvény sikerét és hogyan fejlesszük ki a jövőbeli rendezvényeinket.
 • Szabadidőszervezés: hogyan szervezzünk hatékonyan szabadidős programokat és hogyan tudjuk őket a lehető legjobban népszerűsíteni.

Írj, keress, hívj minket bátran!

TÁMOGASS MINKET!

Ne hagyd veszni, SZJA-d 1+1%-át!

Élményzóna Egyesület

Adószám: 18307766-1-02

Kapcsolat

Copyright © 2023 Élményzóna Egyesület | Minden jog fenntartva